De Smaragd

M3H Architecten, 2016

De Smaragd, een woonblok ontworpen door M3H Architecten, bevindt zich op een uitdagend kruispunt in de stad. De kop van de Insulindeweg is gelegen tussen verschillende verkeersstromen en bouwstijlen, middenin een buurt die de laatste jaren volop is getransformeerd. De Smaragd verbindt de buurt op zowel architectonisch als sociaal niveau.

Architectonische verbinding
Het gebouw ligt op een architectuurhistorisch significante plek. Hier gaat de bebouwing van de negentiende-eeuwse ring aan de 2e Atjehstraat over op de gordel 20-40 aan de Insulindeweg. De gevels van het nieuwe gebouw refereren met name aan de Amsterdamse School. De Smaragd vervangt namelijk een woonblok in diezelfde stijl. Bovendien bevond zich tegenover het blok het Amsterdamse Schoolpand dat bekend stond als de billen van Wijdeveld, dankzij de kenmerkende rondingen in de gevel. De aansluiting met de bestaande bebouwing in de 2e Atjehstraat komt tot uiting in een aangepaste kleurschakering en detaillering van de gevel. Ook benadrukt het ontwerp het belang van de hoek Celebesstraat – Insulindeweg. Op deze plek is een verhoogde kop aangebracht die is gebaseerd op een bestaande knik in het stratenpatroon. De kop zorgt ervoor dat het blok beter aansluit op de verhoogde spoorlijn van het Muiderpoortstation en versterkt de symbolische functie van poort naar de Indische Buurt.

Sociale verbinding
Op sociaal gebied verenigt het project de oorspronkelijke en nieuwe buurtbewoners, dankzij de gelijkwaardige zorgvuldigheid waarmee zowel de koopappartementen als (sociale) huurappartementen zijn vormgegeven. De Smaragd zet daarmee de Amsterdamse traditie van gemengd wonen voort.

Prijzen
Het project heeft de goedkeuring gekregen van vakpers en publiek. Het project won in 2016 de Zuiderkerkprijs en is in 2017 kanshebber voor de prijs BNA Beste Gebouw van het Jaar. De Smaragd was ook genomineerd voor de Gouden A.A.P. 2017. De publieksjury over De Smaragd: “Mooi en stijlvol bouwblok, dat een eerste aanzet kan betekenen tot een fraaiere buurt.”

Website by HOAX Amsterdam