Depot Scheepvaartmuseum

Dok Architecten, 2002

Scheepvaartmuseum
Het scheepvaartmuseum richt zich op de Nederlandse scheepvaart en maritieme geschiedenis. Het vertelt een verhaal over de verbondenheid van de maritieme wereld en de samenleving. Daarbij gaat het ook in op de impact op het leven van verschillende betrokken individuen. Het museum is gevestigd in het voormalige ’s Lands Zeemagazijn. De collectie van het museum bevat schilderijen, scheepsmodellen, wapens en wereldkaarten. Voor het museum liggen ook twee historische schepen die onderdeel zijn van de collectie. Wanneer de kunstobjecten uit eigen collectie niet gebruikt worden voor de tentoonstellingen worden ze ondergebracht in het depot van het Scheepsvaartmuseum.

Beschermde atmosfeer
In 1997 ontwerpt Dok Architecten in opdracht van de Rijksbouwdienst een nieuw depot voor het Scheepvaartmuseum. In het depot worden de kostbare museale stukken bewaard en vinden restauratiewerkzaamheden plaats. Voor beide functies geldt dat aan strenge klimatologische eisen moet worden voldaan. Daarom is een grotendeels gesloten en naar binnen gekeerd gebouw gerealiseerd volgens het ‘doos-in-doos’-principe. In een betonnen doos van twee lagen zijn de gehele opslag en een aantal werkplaatsen ondergebracht. Een stalen doos die daaromheen is gezet bevat alle installaties en bijbehorende leidingen. Het 90 meter lange gebouw is geheel bekleed met titanium waardoor het gebouw bij veranderende licht- en weersomstandigheden telkens een andere aanblik biedt.

Marineterrein 
Het depot staat direct achter de historische muur die het Marineterrein gedeeltelijk omsluit. Dit terrein is een eiland tussen Kattenburgerstraat en het Oosterdok en is onderdeel van de oude oostelijke havenstructuur. Het eiland is sinds de 17e eeuw eigendom van het Ministerie van Defensie. De meeste gebouwen die op het terrein staan zijn daarom gerealiseerd door Defensie. Wanneer Defensie in 2011 naar een compactere kazerne verhuist ontstaan er plannen voor een nieuw stadskwartier. Vanuit de stad is er de vraag naar een open terrein dat gebruikt kan worden door zowel Defensie als de stadbewoners. In 2020 zijn de hoofdlijnen van het nieuwe plan voor het Marineterrein grotendeels vastgelegd. Verwacht wordt dat in 2026 begonnen kan worden met de uitvoering van het nieuwe stadskwartier waar mensen kunnen wonen, werken, sporten en recreëren.

Tekst: Fieke de Groot

Website by HOAX Amsterdam