Dudokhaken

Van der Tol landschapsarchitecten, VanSchagen Architecten, 2010

Willem Dudok

Laat jaren vijftig is in Geuzenveld-Slotermeer, onderdeel van de Westelijke Tuinsteden, een buurtje met een zestal etageflats gebouwd. De woningen worden ook wel de Dudokhaken genoemd, naar de architect Willem Dudok en de haakvormige verkaveling waarin de woningen zijn ontworpen. De gebouwen bestonden uit een berging met daarboven vier woonlagen en op zolder een ruimte om de was te drogen. Zonder lift.

Nominatie ‘Gouden Piramide’

Vaak voldoen dit soort etagewoningen niet meer aan de huidige wooneisen. Maar in plaats van sloop is door woningcorporatie Stadgenoot gekozen voor renovatie in de naoorlogse uitbreidingswijken. De woningen zijn vaak klein, dus hoe voeg je woonvolume toe zonder afbreuk te doen aan de oorspronkelijke haakverkaveling en architectuur? Het Rotterdamse architectenbureau Van Schagen vond hier een oplossing voor door in de hoogte op subtiele wijze een woonlaag toe te voegen: de droogzolders zijn opgetild waardoor er meer ruimte is gecreëerd. Ook zijn er enkele woningen samengevoegd, balkons uitgebreid en liften aangebracht op de hoek van de haken waarbij tevens een nieuwe entree is ontstaan. Deze aanpassingen hebben ervoor gezorgd dat de woningen nu ook geschikt zijn voor ouderen, minder validen, grote gezinnen en starters. Naast huurwoningen, zijn er aanzienlijk wat koopwoningen bijgekomen. Het renovatieproject is destijds in de top vijftien beland van de ‘Gouden Piramide’, de rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap.

Licht, lucht en ruimte

Ook de directe omgeving is door Van der Tol tuin en landschapsarchitecten onder handen genomen. De bomen in de binnenhoven, maar ook de basisprincipes ‘licht, lucht en ruimte’ van de architecten uit de jaren vijftig, zijn voor kunstenaar Andre Pielage inspiratie geweest voor drie hekken die als erfafscheiding dienstdoen en tegelijk voor lichtreflectie zorgen op de pleintjes.

Het project heeft de Geurt Brinkgreve Bokaal 2010 gekregen. Dit is een prijs voor het beste initiatief op het gebied van herontwikkeling of renovatie van de bestaande bebouwing van Amsterdam.

Wil je meer weten over Dudok?

Dudok by Iwan Baan – Iwan Baan, Lara Voerman | Nai010

Website by HOAX Amsterdam