Entrepot-West

Atelier PRO, 1993

Een winnend ontwerp

De meervoudige opdracht van de Dienst Volkshuisvesting en Woonstichting de Doelen voor de verdere uitwerking van het stedenbouwkundige model voor Entrepot-West wordt gewonnen door Atelier Pro. Als leidraad dient een stedenbouwkundig model van de Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO). Het project moet een belangrijke schakel worden tussen het toekomstige woongebied in de oostelijke havens en de Indische buurt. Het ontwerp omvat zowel het stedenbouwkundige plan als de invulling daarvan met in totaal 524 woningen, met maar liefst vijftig verschillende plattegronden en parkeervoorzieningen. Door een carré over het water wordt als het ware een brug geslagen tussen het oude en nieuwe wonen.

Reflectie van het water
Het deels over het water gebouwde carré slaat een brug tussen de bestaande Veemarkt en het ten tijde van de bouw nog toekomstige woongebied Borneo/Sporenburg. Een van de wanden van het carré is door de ontwerpers omgevormd tot een diagonale en flauw gebogen wand. Deze vormt de zes verdiepingen hoge ruggengraat van een plan dat veel opener is geworden dan het stedenbouwkundig model voorzag. Door deze golvende wand wordt gereageerd op de richtingverandering van het water en door variatie in de hoogte en openheid van de gebouwdelen ontstaan verschillende woonsferen die door de golvende wand zijn verbonden. Door de grote variatie in woonsferen wordt in het plan ook rekening gehouden met een grote variatie in toekomstige bewoners. Dit is terug te zien in de vele, verschillende plattegronden en woningontsluitingen. Voor de ontsluiting zijn behalve portieken ook galerijen toegepast.

Vervlechting tussen oud en nieuw
Verder omvat het plan één hoge en twee lagere woontorentjes. De poort tegenover het oude Veemarktgebouw bleef, maar oogt door de gebogen wand minder monumentaal. Het losse woonblok langs de Cruquiusweg is nog steeds het hoekpunt van het oorspronkelijke carré maar vormt ook een tweede ‘poort’, waarin het oude douanegebouwtje ligt. Het handhaven van dit gebouwtje voegt niet alleen iets waardevols toe aan het plan, maar zorgt ook voor een vervlechting van het plangebied met de Veemarktbebouwing aan de overzijde van de Cruquiusweg, waar soortgelijke historische elementen gehandhaafd zijn.

Lieke Haan

Website by HOAX Amsterdam