Flatgebouw Westereind

J. Rietveld en P.A. Bloemsma, 1957

Naoorlogs woongebouw
Dit flatgebouw is één van de eerste naoorlogse woongebouwen die speciaal ontworpen zijn voor alleenstaanden, gepensioneerden en echtparen zonder kinderen.

Modernistische invloeden
Le Corbusiers Unité d’ Habitation in Marseille stond model voor deze flat. Zo hadden de architecten aanvankelijk behalve woningen ook een restaurant op de begane grond en een dakterras gepland. Uiteindelijk is er voor gekozen om de begane grond te bestemmen voor bergruimten en een kantoorruimte. Het gebouw bestaat verder uit 83 eenkamerwoningen en 44 tweekamerwoningen, die aan weerszijden van een inpandige galerij liggen. Kenmerkend voor het gebouw is de plaatsing van woningen aan de kopzijden.

Beton
De plattegronden en de gevels zijn ontworpen op een één-meter stramien. De uitstekende balkons en trappenhuis onderbreken het gevelvlak maar door het toegepaste stramien blijft de eenheid van het beeld bewaard. Het gebouw is geheel vervaardigd uit gestort beton dat later wit is geschilderd.

Website by HOAX Amsterdam