Foyer Bos en Lommer

Rapp + Rapp, 2003

Bestemming
Dit woongebouw is oorspronkelijk ontworpen met het oog op tijdelijke huisvesting van 80 jongeren tussen 17 en 26 jaar. Vooral jongeren met een stage of tijdelijk werk, of doorstromers naar een zelfstandige woonruimte, moesten hier een plek kunnen vinden, en ook was het huis bedoeld voor allochtone jongeren die pas in Nederland zijn gearriveerd. Vlak voor de oplevering werd de bestemming van het gebouw echter gewijzigd.

Indeling
De bovenste twee verdiepingen van het vier lagen tellende gebouw zijn in gebruik als tijdelijke verblijfsplek voor veertig studenten. De 32 appartementen op de onderste twee lagen worden bewoond door cliënten van Cordaan met een licht verstandelijke handicap. De begane grond bevat gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen voor de buurt, zoals een vergaderruimte en een feestzaal. De wijzigingen in het programma konden zonder problemen worden opgevangen doordat de ruimtes flexibel en ruim ontworpen zijn.

Ontwerp
Met het ontwerp voor de Foyer is geprobeerd een schakel te creëren tussen de neutrale strokenbouw uit de jaren vijftig, die zo typerend is voor het stadsdeel Bos en Lommer, en de opvallend aanwezige, vrijstaande kerk ‘de Kolenkit’. Twee langwerpige bouwvolumes, waarvan er een terugspringt ten opzichte van de rooilijn, zijn zo met elkaar verbonden dat een op zichzelf staand blok is ontstaan met in het hart een asymmetrisch atrium dat het gebouw van extra daglicht voorziet. De entree geeft rechtstreeks toegang tot deze hal en hiervandaan zijn ook alle woningen bereikbaar. Om de bijzondere functie van het gebouw te benadrukken zijn de gevels van het gebouw bekleed met travertin.

Website by HOAX Amsterdam