Geuzentuinen

FARO architecten, 2003

Herstructurering Geuzenveld
Het project Geuzentuinen maakt deel uit van een herstructureringsproject in stadsdeel Geuzenveld. Hier is de afgelopen jaren gewerkt aan het afgraven van een oud dijklichaam dat, gelegen op de Abraham Kuyperlaan, jarenlang een scheiding vormde tussen twee buurten. Voor de vrijgekomen ruimte werd een stedenbouwkundig plan gemaakt door SVP Architectuur en Stedenbouw.

Tuinstadgedachte
Faro architecten heeft een ontwerp gemaakt voor 138 woningen in verschillende categorieën. De belangrijkste uitgangspunten voor het ontwerp waren: voortbouwen op de tuinstadgedachte, groen definiëren en begrenzen, collectieve tuinen creëren, parkeren structureel oplossen, huur- en koopwoningen mengen en een hoge woningdichtheid tot stand brengen.

Huur- en koopwoningen
Aansluitend op het omliggende stratenpatroon werd het beschikbare terrein opgedeeld in drie delen. In elk deel is, rondom een collectieve tuin, een mix van grondgebonden en gestapelde woningen ondergebracht in afwisselend hoge en lage volumes. Huur- en koopwoningen zijn gemengd. Vanwege een zo goed mogelijke bezonning zijn de gestapelde woningen op niet storende punten geplaatst. Zo bevindt het grootste en hoogste gebouw zich aan de noordzijde.

Flexibele indeling
Onder de binnenterreinen, die voorzien zijn van deels collectieve tuinen, is een halfverdiepte parkeergarage gelegen. Rondom de tuinen staat een muur die een krachtige grens vormt tussen het openbare en het collectieve gebied. De gevels aan de buitenzijde van het complex worden gekenmerkt door baksteen, die aan de binnenzijde door aluminium. Soms vloeien deze materialen in elkaar over. Alle woningen hebben flexibele plattegronden en zijn waar mogelijk voorzien van een ingang aan de straat.

Website by HOAX Amsterdam