Govert Flinckstraat 55-69

HP Architecten, 2011

Inpassing in negentiende-eeuwse Pijp

Lange, smalle straten met hoge woongebouwen typeren de negentiende-eeuwse Pijp. Het Rotterdamse bureau HP Architecten bewijst dat vervangende nieuwbouw in een dergelijke buurt op subtiele wijze ingepast kan worden. Het bureau ontwierp twee gelijksoortige   bouwblokken, één aan de Govert Flinckstraat met 20 woningen bedoeld voor ouderen, en één om de hoek aan de 1e Jan Steenstraat met 16 woningen voor gezinnen. Met het project wil opdrachtgever Ymere deze twee doelgroepen de kans bieden om in De Pijp te blijven wonen.

Afwerking en detaillering

De gevels worden gekenmerkt door verschillende baksteensoorten in diverse kleurvariaties. Om de paar meter zorgt ook een lichte verspringing in de gevel voor variatie in het gevelbeeld en aansluiting bij de omliggende bebouwing. De grootste verrassingen bevinden zich in beide complexen achter de gevel. Zo zijn de woningen heel verschillend ingedeeld en kregen ze veel daglichten en doorkijken. Aan de Govert Flinckstraat worden de woningen op alle vier de verdiepingen aan de achterkant van het blok ontsloten door een galerij. Verbredingen in de galerij ter hoogte van de woningen en hangende bankjes bieden lichte ontmoetingsplekken. Lichttoetreding is ook een belangrijk aspect bij het complex aan de 1e Jan Steenstraat. Zo zorgt een lichtkoepel voor daglicht in de portiek en hebben de bovenste woningen aan de noordzijde dakramen gekregen. Het streven om zoveel mogelijk van de gezinswoningen van een buitenruimte te voorzien resulteert in drie woningtypes: maisonnettes met tuin, maisonnettes met dakterras en daartussen dubbelbrede appartementen met balkon. Beide blokken worden gekenmerkt door een buitengewoon zorgvuldige afwerking en detaillering.

Website by HOAX Amsterdam