Gulden Kruis

Lafour & Wijk, 1996

Vernieuwing van de Bijlmer
Dit project vormt het begin van het grote vernieuwingsproces van de Bijlmer, waarbij naast het woningontwerp veel aandacht is besteed aan de sfeer en inrichting van de openbare ruimte. Het doel hiervan is om een aantrekkelijk en veilig woonmilieu te creëren voor bewoners van de wijk. Langs de doorgaande verkeersroutes van de Bijlmerdreef en de Groesbeekdreef zijn zogenaamde ‘beneden-bovenwoningen’ (BEBO-woningen) gerealiseerd, gestapelde dubbele maisonnettes die vanaf de straat worden ontsloten. Hier is voor gekozen omdat langs de verlaagde Bijlmerdreef een wat hogere bebouwing is voorgeschreven.

Ongelijke daken
De woningen worden gekenmerkt door ongelijk dakvlakken, waardoor een speels silhouet ontstaat dat zorgt voor bovenlicht in de woning. De rechthoekige plattegrond van de woning is opgedeeld door schuin geplaatste wanden. De begane grond is gesitueerd boven de berging en ligt aan de voorzijde boven het maaiveld. Een zone van twee meter uit de gevel dient hier voor de ontsluiting en voor het overbruggen van hoogteverschillen. De terugliggende bovenste verdieping vormt een overgang naar de lagere bebouwing in het gebied achter de woningen. Bij de BEBO-woningen is de draagstructuur onder een hoek geplaatst ten opzichte van de gevel. De twee uiterste koppen van de BEBO-blokken aan de Bijlmerdreef hebben op de begane grond ruimte voor winkel- of bedrijfsruimte met daarop appartementen. De wijk wordt omzoomd door brede groenstroken.

Omgeving Gulden Kruis
Achter deze woningen ligt een woonwijk met laagbouw rondom de kerk De Nieuwe Stad, die Lafour & Wijk in 1993 realiseerden. Dit laagbouwgebied, bestaande uit vijftien bouwblokken, bevat grotendeels eengezinswoningen die grenzen aan afgesloten binnenterreinen hetgeen de sociale veiligheid ten goede komt.

Lieke Haan

Website by HOAX Amsterdam