Haarlemmerpoort

B. de Greef, 1840

Neo-classicistische accijnspoort

De Haarlemmerpoort, gebouwd in 1840, had niet de functie van verdedigingswerk maar was een accijnspoort. De poort kwam tot stand onder leiding van de commissaris der Publieke Werken C. Alewijn en directeur stadswerken C.W.M. Klein. Het ontwerp is waarschijnlijk gemaakt door B. de Greef.

Willemspoort

De poort kreeg zijn officiële naam ‘Willemspoort’ bij de feestelijke opening die samenviel met de intocht van Willem II op 27 november 1840. De Haarlemmerpoort is gebouwd in neo-classisistische stijl. Het gebouw is symmetrisch van opzet; de voor- en achtergevels zijn identiek, evenals de zijgevels. Het fries boven de doorgang is zeer gedetailleerd, net als de kroonlijst en de consoles. In de doorgang zijn acht Corinthische zuilen van Bentheimer zandsteen geplaatst.

Vijf keer scheepsrecht

De huidige poort op het Haarlemmerplein is de vijfde Haarlemmerpoort op rij. Doordat Amsterdam zich steeds verder uitbreidde naar het westen, verschoof de stadsgrens en daarmee de plaats van de stadspoort. Zodoende werden in het verleden voorafgaand aan de huidige poort vier eerdere Haarlemmerpoorten gebouwd. De stadspoort verloor zijn functie na de opheffing van de accijns in 1866.

Website by HOAX Amsterdam