Het Funen

de Architekten Cie., 2005

Groene woonwijk

Op de Oostelijke eilanden in Amsterdam, tussen de Cruquiuskade, de Czaar Peterbuurt en het spoor ligt het Funenpark, ook wel Het Funen. Dit terrein functioneert tegenwoordig als groene woonwijk, maar heeft ook dienstgedaan als overslagstation, rangeerterrein, havengebied en was ooit onderdeel van het Bolwerk van Amsterdam.

Bolwerk Zeeburg
Vanaf 1663 was heel Amsterdam omsloten door een vijf meter hoge stadsmuur. De muur diende als verdedigingslinie tegen vijanden en kende 8 poorten en 26 bolwerken. Bolwerk Zeeburg was 26e en daarmee het laatste bolwerk ‘die het Y bewaakt’. Het was aanvankelijk gebouwd tegen een aanval van de Spanjaarden vanuit de Zuiderzee, maar een jaar voor het gereedkomen van het bolwerk was de vrede met Spanje alweer gesloten. Bolwerk Zeeburg bleef van alle bolwerken het langst liggen, tot het in 1877 voor afbraak werd verkocht. Vanaf het eind van de 19e eeuw tot in de jaren zeventig van de 20e eeuw rangeerden hier treinen en was het in gebruik van vervoersbedrijf Van Gend & Loos.

Herbestemming
Na het vertrek van Van Gend & Loos volgde een lange periode van leegstand. Het voormalig industrieterrein was zowel ideaal voor woningbouw, als ongeschikt. Door de vele geluidsoverlast van treinen en ander verkeer moest er een goed plan worden opgesteld om een leefbare situatie te creëren. Voormalig rijksbouwmeester Frits van Dongen, van Architekten Cie, ontwikkelde in 2000 een stedenbouwkundigplan voor het driehoekvormige terrein.

16 bouwblokken
Het terrein bestaat uit 16 bouwblokken met elk een ander ontwerp van 9 verschillende architecten. Het park wordt aan de zuid- en oostzijde omsloten door het opmerkelijke L-vormige gebouw met de glazen schubben, die dienen als een geluidsscherm voor de rest van de wijk. De wijk is volledig autovrij en kenmerkt zich aan het vele groen en de diversiteit aan kleinere gebouwtypen. Deze diversiteit zorgde voor de bijnaam ‘Hidden Delights’, een verwijzing naar verschillende soorten bonbons is één doosje. De bebouwing is geïnspireerd op de hofjes van vroeger waarbij de bewoners de buitenruimte deelden.

Stadslinie herleefd
Tijdens opgravingen voor de nieuwbouw werd de punt van het bolwerk Zeeburg teruggevonden. Het is het tot nu toe meest intacte bolwerk dat onder de grond bewaard is gebleven. Tegenwoordig bevinden zich een aantal grootse sculpturen van Gabriel Lester op het Funenterrein die zijn geïnspireerd op de archeologische vondsten.

Website by HOAX Amsterdam