Hoofdkantoor Wella

J.B. Ingwersen

Modernisme aan de Keizersgracht
Het hoofdgebouw van zeepfabrikant Wella aan de Keizersgracht is één van de weinige echt moderne gebouwen die ingepast zijn in de architectuur van de grachtenwanden. Het is ontworpen door architect J.B. Ingwersen, die eind jaren vijftig in dienst trad bij architectenbureau De Geus, dat al snel werd omgedoopt tot De Geus en Ingwersen.

Le Corbusier
De architectuur van Ingwersen stond onder sterke invloed van de Franse modernist Le Corbusier. Afhankelijk van de functie, grootte en omgeving van het gebouw, putte Ingwersen uit de vormentaal van zijn grote voorbeeld. Aan de Keizersgracht had Ingwersen een diepe, smalle kavel tot zijn beschikking. In strijd met de stedenbouwkundige principes die Le Corbusier in de jaren twintig en dertig had geformuleerd, moest het Wella-gebouw in de rooilijn staan en deel uitmaken van de monumentale gevelwand aan de Keizersgracht.

Traditionele gevelopbouw
Ingwersen ontwierp een nadrukkelijk modern gebouw, dat perfect past tussen de achttiende-eeuwse gevels aan de gracht. De brises-soleil zijn een opvallend Corbusiaans element. Voor de rest heeft het gebouw de traditionele gevelopbouw van een Amsterdams grachtenpand: een driedeling van basement, middendeel en kap. Ook de verhoudingen in de gevel weerspiegelen de monumentale opbouw van de grachtenpanden. De terugliggende kapverdieping zorgt voor een mooie overgang tussen de buurpanden en het hogere gebouw van Ingwersen.

Website by HOAX Amsterdam