Huis Marseille

onbekend, 1665

Keizersgracht 401
Het fotografiemuseum Huis Marseille is sinds 1999 gevestigd aan de Keizersgracht 401. Het monumentale grachtenpand dateert van 1665. Het pand is als woonhuis gebouwd voor de Franse koopman Isaac Focquier. Deze entrepreneur had zijn grote vermogen te danken aan een succesvolle handelsgeschiedenis. In opdracht van hem was er een succesvolle vaart georganiseerd die vanuit Marseille vertrok. Ter aandenken hiervan liet hij een steen met de plattegrond van de stad Marseille op de classicistische gevel aanbrengen. Het pand heeft hier zijn naam aan te danken.

Verfraaiing
Begin achttiende eeuw wordt het pand verfraaid met onder andere stucwerk in de hal. Hierop zijn afgebeeld: Mercurius, god van de handel en Victoria, godin van de overwinning en brengster van vrede en voorspoed. Ook de plafondschildering van Jacob de Wit, in de huidige tuinzaal, stamt uit deze tijd. Deze schildering toont Apollo tronend op de wolken omringd door Minerva en de negen muzen.

Bijzonder interieur
Rond 1900 ontstaat de eerste relatie tussen het Huis Marseille en fotografie. Eva Boelen-Smidt van Gelder, de toenmalige bewoner van het pand, laat de fotograaf Nic Schuitvlot een album maken van het huis en interieur. Ruim honderd jaar later heeft fotograaf Hans van den Bogaard voor een tentoonstelling het huis gefotografeerd vanuit dezelfde standpunten als Schuitvlot. Hierbij wordt zichtbaar dat het oude interieur nog voor een groot deel intact is gebleven.

Museum voor Fotografie
Huis Marseille is het eerste fotografiemuseum van Amsterdam en het eerste museum in Nederland dat zich speciaal richt op fotografie als kunstvorm. Het museum biedt een uitgebreid tentoonstellingsprogramma dat gemiddeld vier keer per jaar wisselt. Het museum richt zich op fotografie waarbij een artistieke beeldtaal centraal staat en daarnaast gekenmerkt wordt door een gepassioneerde onderzoekende houding. Ook heeft de fotografie een maatschappelijke relevantie en veel raakvlakken met de steeds veranderende tijdgeest. Het museum wordt in 2013 uitgebreid met buurpand Keizersgracht 399. Sinds de uitbreiding is er meer gelegenheid voor het tonen van de eigen collectie die voornamelijk bestaat uit toonaangevende moderne (nationale en internationale) fotografie.

 

Tekst: Fieke de Groot

Website by HOAX Amsterdam