IKC Zeeburgereiland

Studioninedots, 2013

In 2013 is het Integraal Kindcentrum opgeleverd op Zeeburgereiland. Dit Montessori Kindcentrum combineert meerdere functies, zoals naschoolse opvang en een basisschool.
De keuze om nog voordat de eerste woningen klaar zijn, een schoolgebouw te realiseren, geeft een duidelijk signaal af voor de ontwikkeling van Zeeburgereiland.

Pilotproject

Het ontwerpproces van het IKC Zeeburgereiland was een pilot. Vanuit de Gemeente Amsterdam werd een consortium gezocht, waarbij alle belanghebbenden in het project (architecten, aannemers, installateurs, etc.) vanaf het begin gezamenlijk het gebouw ontwikkelden. Het werken met een consortium maakt deel uit van reeks nog te ontwikkelen scholen door Studioninedots, o.a. in de Houthavens en de Buiksloterham.

Letterlijk meegroeien

De school kan met het leerlingenaantal meegroeien. Op dit moment zijn vooral de ruimtes op de begane grond in gebruik. Op de verdieping kunnen de lokalen variëren in grootte door het gebruik van schuif-deuren. In het ontwerp van Studioninedots is overigens nog in verdere groei voorzien, door ruimte te laten voor extra lokalen die, binnen de duur van de zomervakantie, op het dak kunnen worden bijgebouwd.

Interieur met pastelkleuren

De tegenstelling tussen het stoere volume en het lichte interieur in de hoogte boven de centrale ruimte zorgt voor een verrassing. De lokalen in pastelkleuren zijn rondom de centrale hoge ruimte gegroepeerd. Boven in het gebouw ligt de gymzaal met uitzicht op de drie silo’s die Zeeburgereiland kenmerken. Daarbij volgt het IKC Zeeburgereiland de richtlijnen van de ‘Frisse Scholen’, met veel ramen en uitklapbare geveldelen.

Website by HOAX Amsterdam