Jacob van Campenschool

Dienst Publieke Werken, 1882

Jongensschool
Op de hoek van de Eerste Jacob van Campenstraat staat een oude jongensschool. Het schoolgebouw wordt in 1882 gebouwd als een standaard corridorschool. De school is onderdeel van de nieuwbouw van de Pijp, die eind negentiende eeuw uit de grond wordt gestampt. Het gebouw wordt gebouwd voor de huisvestiging van een jongensschool ‘3e klasse’ en de Maatschappij ter bevordering van de Toonkunst. De school is gebouwd volgens een L-vormige plattegrond met lokalen verdeeld over twee bouwlagen met aan één zijde een gang en daarboven een kapverdieping.

Jacob van Campen
Het pand van de voormalige Jacob van Campenschool kent de vormentaal van zijn naamgever, de architect Jacob van Campen, bekend van onder meer het Stadhuis. Beter bekend als het huidige Paleis op de Dam. Dit Hollands Classicisme is herkenbaar aan de symmetrische indeling van de gevels. Hierbij is de ingang in het middentravee benadrukt door het ronde timpaan boven de deur. Het middentravee wordt vervolgens aan de daklijst nogmaals geaccentueerd door een driehoekig fronton. Het gebouw is sinds 2009 aangewezen als gemeentelijk monument.

Verschillende functies
In de twintigste eeuw vertrokken de jongensschool en Maatschappij ter bevordering van Toonkunst uit het gebouw. In 2010 vestigt De Appel, podium voor onderzoek en presentatie van hedendaagse kunst, zich in het schoolgebouw. In 2012 verhuisd de instelling naar een nieuwe locatie aan de Prins Hendrikkade. Verder heeft de muziekhandel van Saul B. Groen al jaren zijn winkelruimte in een deel, aan de zijde van de Ferdinand Bolstraat, van het pand. Nadien heeft het verschillende functies gekend; van musicologische bibliotheek tot vakschool voor vroedvrouwen en atelierruimtes.

Tekst: Fieke de Groot

Website by HOAX Amsterdam