Jan de Louterhof

Klous en Brandjes Architecten, 2005

Bakstenen lijnenspel 

Het appartementencomplex op de hoek van de levendige Slotermeerlaan en de Jan de Louterstraat is opgetrokken uit een U-vorm, die een atriumtuin omsluit met klinkerpaden en houten terrassen. Het gebouw telt in totaal acht verdiepingen en is opgebouwd met massieve gevels van traditioneel metselwerk die worden doorbroken door grote insneden. In de insneden zijn willekeurig terugliggende balkons of uitspringende serres aangebracht, wat resulteert in een levendig gevelbeeld. De verbindende factor van de baksteengevel op de bovenste lagen en tussen de binnen- en buitenzijde van het complex is het verticale en horizontale lijnenspel van de terugliggende aluminium vliesgevel. Tussen de Slotermeerlaan en het achterliggende gebied is in het hoogteverschil een ondergrondse parkeerkelder gerealiseerd. 

Deel van de omgeving
In het complex zijn in totaal 55 appartementen gerealiseerd met verschillende woningtypen. De appartementen worden ontsloten door trappenhuizen en galerijen die aan de binnentuin liggen. Op de begane grond is ruimte gereserveerd voor sociaal-culturele en kantoorfuncties. Het bouwvolume heeft een getrapte opbouw, van oost naar west neemt het aantal verdiepingen steeds met twee af. Dit zorgt ervoor dat het complex aansluit bij de bestaande stedenbouwkundige structuur.  

Lieke Haan 

Website by HOAX Amsterdam