Kadoelerbreek

EGM architecten, 2011

De Banne

Aan de herstructureringswijk de Banne in Amsterdam-Noord is een nieuwbouwproject toegevoegd, ‘De Kadoelerbreek’, vernoemd naar het aangrenzende natuurgebied. Het grootschalige project bestaat uit 180 levensloopbestendige woningen specifiek bedoeld voor 55+ers, zowel in de vrije als in de sociale huursector, en een aantal groepswoningen. Voor bewoners en omwonenden zijn er behalve een wijkrestaurant ook uitgebreide zorg- en welzijnsvoorzieningen aanwezig.

Divers bouwensemble

Het complex is ontworpen als een ensemble van drie verschillende bouwvolumes die in een U-vorm een collectieve binnentuin omsluiten met uitzicht op het aangrenzende natuurgebied. Onder de tuin bevindt zich een ruime parkeerplaats. De blokken variëren sterk in hoogte. Zo is het blok langs de Banne Buikslootlaan, aan de korte zijde van de U, vijftien lagen hoog. De andere blokken tellen ieder op hun hoogste punt vijf en tien bouwlagen. De drie bouwdelen zijn hoofdzakelijk in metselwerk opgetrokken en hebben ieder, door de verschillende kleurenmixen in antraciet, oranje en gebroken wit metselwerk, hun eigen karakter. Veel glas is toegepast in de hoge plint van het complex waarmee een open en wijkgericht karakter is bewerkstelligd. Kaders en betonnen banden benadrukken de gevelopeningen. Vanwege de geluidsbelasting zijn de ramen aan de straatzijden vrij klein gehouden en hebben de gevels een vlak, eenduidig karakter. Aan de kant van de binnentuin is het gevelbeeld echter meer divers en ritmisch door de variatie in aansluitingen van de woningen op het collectieve gebied, en door het gebruik van galerijen, diverse puien en glazen balkons.

Website by HOAX Amsterdam