Kantoorgebouw Vinoly

OZ Architects, Rafael Vinoly Architects, 2005

Dynamische, nieuwe gebouwen 
In het nieuwe stadsdeel de Zuidas is deelgebied ‘Mahler 4’ het eerste dat in ontwikkeling is genomen. Het bestaat uit een groep van zes hoge kantoortorens en een woongebouw. In het stedenbouwkundig plan is bepaald dat deze torens moeten worden opgebouwd met een plint, een middenzone met kantoren, woningen en daktuinen, en een hoge toren daar bovenop. Hiermee beoogt men een dynamische stedelijke compositie te creëren. In het plan wordt ook veel waarde gehecht aan de inrichting van de openbare ruimte in en rondom de gebouwen.  

Een bewegend sculptuur
Een trap is aan de buitenkant van het gebouw in een spiraalbeweging naar boven in de gevels gekerfd en geeft het gebouw met de hierdoor ontstane karakteristieke breuklijn een sterke en herkenbare identiteit. Om het gevoel van eenheid te versterken in het exterieur van het gebouw is het volledig bekleed met glas en aluminium lamellen. Deze materialen zijn weinig reflecterend zodat goed gereageerd kan worden op enige weersveranderingen. In het gebouw zelf lijken de kolommen waarop het gebouw rust onderling te verschillen in afstand, wat moet zorgen voor een constant dynamisch en veranderend beeld. In combinatie met de trap aan de buitenkant van het gebouw geeft het vanuit verschillende perspectieven verschillende aanzichten en belevingen. Hierdoor lijkt het gebouw niet slechts een opeenstapeling van lagen maar een sculptuur dat constant in beweging is.  

Lieke Haan 

Website by HOAX Amsterdam