Kindercampus Zuidas

Fact Architects, Hund Falk architecten, 2016

De Zuidas staat bekend als hoogwaardig kantoorgebied, maar langzamerhand wordt er steeds meer gewoond. De Kindercampus Zuidas is een waardevolle aanvulling op het zakelijke voorzieningenaanbod in de omgeving.

Opzet en materialisatie
Op de Kindercampus Zuidas kunnen kinderen van 0 tot 12 jaar de hele dag terecht. De onderwijsvisie ‘doorgaande leerlijn’ staat centraal in het ontwerp. De centrale speelplek met een tribunetrap naar de bibliotheek vormt het hart van de Kindercampus Zuidas. Kinderen van verschillende leeftijden komen zo makkelijk met elkaar in contact. Ook kunnen ze volop buitenspelen: er zijn klimbomen, een strandje met een waterval en een moestuintrap.

Het gebouw is vervaardigd uit gestandaardiseerde elementen. De gevel bestaat uit ruig hout, glanzend aluminium en grote ramen. De alzijdige, transparante gevel verbindt binnen- en buitenruimtes. Door de houten raamlamellen kunnen de kinderen de buitenwereld waarnemen vanuit geborgenheid. De vloeren zijn overal lichtgrijs, de wanden hebben een rustig houten patroon en het vaste meubilair is onderdeel van het totaalontwerp.

Gefaseerde bouw
De Kindercampus Zuidas is een tijdelijk gebouw dat tien jaar lang, maar mogelijk langer, dienst zal doen. De nieuwe school was op korte termijn nodig, maar er was nog geen geschikte locatie beschikbaar vanwege de sporthal die er al stond. Het project is daarom in twee fases en in twee gebouwdelen opgeleverd. Na de sloop van de sporthal is het ene gebouwdeel over rails naast het andere gebouwdeel verschoven. Deze oplossing lijkt kostbaar, maar was voordeliger en kwalitatief beter dan tijdelijke huisvesting.
Het resultaat is een innovatief project waar tijdelijkheid en functionaliteit zich vertalen naar een open en gezond leerklimaat.

Website by HOAX Amsterdam