Kinderdagverblijf JoJo

Architectengroep '69, 1994

Gebouw in twee lagen
Het programma voor deze locatie omvatte een kinderdagverblijf voor drie baby- en drie peutergroepen en voor twee groepen ten behoeve van buitenschoolse opvang, in totaal ruim honderd kinderen. Het beperkte oppervlak van de locatie leidde tot een gebouw in twee lagen.

Ontworpen op kindvriendelijkheid
De plattegrond daarvan is om verschillende redenen gebaseerd op een trapsgewijze, diagonale compositie. Deze vorm verbetert de stedenbouwkundige aansluiting in het oosten. Daarnaast werd door de dakoverstek de rooilijn te laten volgen, aan de zuidzijde een overdekte speelplaats gecreƫerd en zijn vanuit alle groepsruimten lange zichtlijnen naar buiten mogelijk. Tenslotte biedt de verspringing intern het voordeel dat de gang ter plaatse van elke klas verdeeld is in speelgebiedjes die min of meer omsloten zijn.

Indeling voorzieningen
Om functionele redenen zijn de centrale voorzieningen zoals keuken en kantoor op de begane grond gesitueerd rondom de centrale speelhal. Hier zijn ook de ruimten voor de babygroepen die alle verdeeld zijn in een verblijfsruimte en een slaapvertrek en een directe toegang hebben tot de overdekte speelplaats. De peutergroepen en de na-schoolse opvang bevinden zich op de eerste verdieping en beschikken over een speelplaats aan de noordzijde van het gebouw.

Website by HOAX Amsterdam