KPN Zendmast Zuidas

AGS Schwencke Rosbach Architects, 2008

Uitzonderlijke hoogte op de Zuidas

Hoge kantoor- en woontorens markeren de Zuidas. Ze mogen niet te hoog zijn, want vanwege de aanvliegroutes van Schiphol is 105 meter het maximum. Eén object is hierbij uitgezonderd, namelijk de zendmast die in 1963 werd gebouwd in wat inmiddels het deelgebied Vivaldi heet. Deze moet de ontvangst van radio en tv, mobiele telefonie en dataverkeer garanderen en fungeert bij rampen ook als calamiteitenzender. Hij moet dus royaal boven de andere torens uitsteken en doet dat na een spectaculaire renovatie en ophoging tot 146 meter ook weer.

Vijf ovale plateaus

Bijzonder is dat de mast een nieuw element is in het silhouet van de stad. Hij is getooid met vijf intrigerende ovale plateaus die in grootte variëren en ten opzichte van elkaar licht verspringen. Aan de buitenzijde van de onderste drie plateaus zijn, in het zicht, de nu benodigde schotels aangebracht. Op het vierde niveau bevindt zich de enige (met glas afgesloten) ruimte, die gereserveerd is om tijdelijke straalverbindingen tot stand te brengen. Met het bovenste plateau is voor de toekomst een overmaat gecreëerd.

Oriëntatiepunt

’s Avonds en ’s nachts wordt de zendmast nadrukkelijk verlicht. Naar ontwerp van Giny Vos wordt in 2009 op de plateaus een patroon van leds aangebracht, verwijzend naar aan het universum ontleende sterrenconstellaties. De top van de mast is ten bate van het vliegverkeer voorzien van een rood signaallicht, waardoor naast de Hemcentrale (176 meter) en de Rembrandttoren (135 meter) een derde nachtelijk oriëntatiepunt in de stad is ontstaan.

Website by HOAX Amsterdam