Larikslaan 29

PS Architecten, 2012

Beton

Huis nummer 29 aan de Larikslaan onderscheidt zich van zijn omgeving door zijn strakke materiaaluitstraling. Het woonhuis heeft een gevel van staalvezelbeton dat ‘in het werk is gestort’ (ter plaatse gemaakt). De oneffenheden in het beton zorgen voor details en textuur in de gevels. De geveldelen van onbehandeld hout, de aluminium kozijnen en de luifels van dun staal completeren dit beeld. Het huis bestaat uit een compact rechthoekig bouwvolume en telt twee bouwlagen. Aan de westelijke zijde van het gebouw bevindt zich een kleine uitbouw met een naastgelegen terras. Door de keukenvloer aan de straatzijde te verhogen maakt de architect het mogelijk om daglicht rechtstreeks het souterrain binnen te laten vallen. Aan de tuinzijde bevindt zich een hoge woonkamer die door middel van een betonnen trap verbonden is met de eetkamer en keuken. Een zwevende stalen trap leidt naar de tweede etage waar de slaapkamers zich bevinden.

Rieteiland Oost
Het huis staat op het Oostelijke Rieteiland, het kleinste eiland van IJburg. IJburg is ontworpen als stedelijk woonmilieu waar het water een grote rol speelt. Op de eilanden zijn gemengde functies, verschillende woningsoorten en gebouwtypologieën aanwezig. De ruimtelijke structuur is zo ontworpen dat alle inwoners direct of indirect uitzicht hebben op het water. Het Rieteiland-Oost ligt tussen het Haveneiland-Oost en de Diemerzeedijk. De stedenbouwkundige structuur van het eiland is ontworpen door West 8. Het eiland wordt gekenmerkt door vrijstaande woningen met veel architectonische variatie. Dit komt doordat de woningen door verschillende (particuliere) opdrachtgevers en architecten zijn gerealiseerd. Aan deze variatie lagen een aantal basisafspraken over programma, bouwvolume, plastiek, typologie en materiaalgebruik ten grondslag. De sfeer van het eiland wordt gekenmerkt door kleinschaligheid en rust. Het groen heeft een belangrijke positie op het eiland. Bij de zandgrond is er gekozen voor een zo natuurlijk mogelijk ogende beplanting. Op het eiland heeft de auto een ondergeschikte rol. Wel is het eiland via de noord- en zuidzijde bereikbaar via bruggen.

Tekst: Fieke de Groot

Website by HOAX Amsterdam