Laterna Magica

Jeanne Dekkers Architectuur, 2011

Natuurlijk Leren op IJburg
Op het Haveneiland-Oost ligt aan het Theo van Goghpark de brede school Laterna Magica. In een brede school zijn diverse onderwijs- en zorgvoorzieningen ondergebracht die zich bezighouden met opgroeiende kinderen. Het doel hiervan is om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. De brede school is inmiddels een veel voorkomend schoolconcept. Binnen de brede scholen zijn onderlinge verschillen in aanpak en onderwijsfilosofie. Laterna Magica volgt de werkwijze Natuurlijk Leren. De school heeft daarmee verschillende prijzen gewonnen, zoals de 2e prijs Onderwijsvernieuwing 2008 en de Onderwijsprijs Noord-Holland in 2010. In 2016 heeft het de Amsterdamse Onderwijsvernieuwingsprijs gekregen voor het idee om Laterna Magica uit te breiden met voortgezet onderwijs.

Inpassing in omgeving
Laterna Magica is ontworpen door architect Jeanne Dekkers en geopend in 2007. In het gebouw zijn twee scholen, een kinderopvang en een sporthal ondergebracht. Om extra inkomsten te genereren en het ontwerp beter te laten aansluiten bij de naburige woonblokken, zijn er zes woningen aan het complex toegevoegd. De vlakke gevel van het gebouw is stedenbouwkundig bepaald om het gebouw ook op die manier naar de omgeving te voegen. De gevel is opgetrokken uit antracietgrijze baksteen met enkele kleuraccenten. De entree van het schoolgebouw bevindt zich in een hoge poort, die tevens toegang biedt tot de sporthal, het schoolplein met binnentuin en de woningen.

Functionele kleuren
De onderwijsfilosofie Natuurlijk Leren is leidend geweest bij het interieurontwerp. Zo zijn er geen traditionele klaslokalen. Kinderen kunnen namelijk werken en spelen binnen thema’s naar keuze die zijn ondergebracht in ruimtelijke units. Alle units staan met elkaar in verbinding maar zijn, indien gewenst, ook afsluitbaar. Op deze manier is spel, concentratie en groepsleren mogelijk. De kleuren groen, paars en blauw onderscheiden de verschillende functies binnen het gebouw.

Toverlantaarn
De scholen en de kinderopvang worden ontsloten vanuit de centrale hal, waarin zich ook het podium voor dans- en theatervoorstellingen bevindt. Grote ramen bieden zicht op het binnenterrein met moestuin en kippenhok. De betekenis van Laterna Magica: toverlantaarn, krijgt in het ontwerp gestalte in de centrale hal. De hoge glazen overkapping geeft vrij spel aan het invallende daglicht in deze kleurige ruimte.

Tekst: Anna Peschier

Website by HOAX Amsterdam