Ligusterhof 9

MIR Architecten, 2011

 Hybride huis                                                     

De bewoners van de villa aan het Ligusterhof 9 vragen Claudia Schmidt voor een tweede keer om een woning op IJburg te ontwerpen. In de nieuwe vrijstaande woning willen zij een ruimere keuken en een kleinere woonkamer. Dit heeft geleid tot een plattegrond met als basis een grit.  Per woonlaag is dit grit anders ingevuld. De keuken en de woonkamer staan overhoeks met elkaar in verbinding waardoor een reeks lange zichtlijnen kon ontstaan. Een transparante trap leidt naar de bovenverdieping waar alle ruimtes uitzicht hebben op de groene en waterrijke omgeving. Het huis bestaat uit twee aan elkaar geschakelde bouwvolumes. Een rechthoekig volume van twee bouwlagen vormt de kern van het gebouw. Hier is een L-vormige uitbouw van een bouwlaag aangekoppeld die een kleine patio omsluit. Het huis heeft een staalskelet en is voornamelijk met geprefabriceerde onderdelen ter plekke in elkaar gezet. De kern van het gebouw en de installaties zijn gescheiden van elkaar gemonteerd, waardoor er in de toekomst relatief eenvoudig wijzigingen doorgevoerd kunnen worden in de plattegrond. De gevels zijn afgewerkt met een grijze baksteen. De gevel wordt op elke etage beëindigt door de staatprofielen die de binnen- en de buitenruimtes omvatten. Het terras aan de achterzijde en de ruimte onder de grote uitkraging aan de voorzijde worden zo deel van het huis.

Rieteiland Oost
Het huis staat in een hofje op het Oostelijke Rieteiland, het kleinste eiland van IJburg. IJburg is ontworpen als stedelijk woonmilieu waar het water een grote rol speelt. Op de eilanden zijn gemengde functies, verschillende woningsoorten en gebouwtypologieën aanwezig. De ruimtelijke structuur is zo ontworpen dat alle inwoners direct of indirect uitzicht hebben op het water. Het Rieteiland-Oost ligt tussen het Haveneiland-Oost en de Diemerzeedijk. De stedenbouwkundige structuur van het eiland is ontworpen door West 8. Het eiland wordt gekenmerkt door vrijstaande woningen met veel architectonische variatie. Dit komt doordat de woningen door verschillende (particuliere) opdrachtgevers en architecten zijn gerealiseerd. Aan deze variatie liggen een aantal basisafspraken over programma, bouwvolume, plastiek, typologie en materiaalgebruik ten grondslag. Het eiland heeft een sfeer van kleinschaligheid en rust. Het groen heeft een belangrijke positie op het eiland. Bij de zandgrond is er gekozen voor een zo natuurlijk mogelijk ogende beplanting. Op het eiland heeft de auto een ondergeschikte rol. Wel is het eiland via de noord- en zuidzijde bereikbaar via bruggen.

Tekst: Fieke de Groot

Website by HOAX Amsterdam