Metrostation Kraaiennest

Maccreanor Lavington Architects, 2012

Bijlmer Vernieuwing
De aanpak van metrostation Kraaiennest maakt onderdeel uit van de grootscheepse renovatie van de Bijlmer Vernieuwing. Het vernieuwde metrostation Kraaiennest ligt in de K-buurt, het oostelijke deel van de Bijlmer. In de Bijlmer loopt vanaf 1992 een grootschalig project voor stadsvernieuwing dat het aanzicht van het gebied ingrijpend veranderd. Het doel van de vernieuwing is het tegen gaan van de eenzijdige bevolkingssamenstelling en het creëren van een aangename woonomgeving. Bij de vernieuwing van de K-Buurt is het de bedoeling dat de flats met omliggende openbare ruimte zo veel mogelijk in de oorspronkelijke staat behouden worden, omdat de ontwerpprincipes van de ontwerpers van de Bijlmermeer hier het beste zijn uitgewerkt. De G- en K-buurt worden in 20019 aangewezen als gemeentelijke beschermd stadsgezicht Het Bijlmermuseum.

Metrostation als lichtbaken
Het oude station Kraaiennest, het een-na-laatste station van de Gaasperplaslijn, heeft een ingrijpende transformatie ondergaan. De architecten krijgen de uitdaging om rond en over het bestaande perron en metrobaan, een functioneel, goed te beheren en sociaal veilig station te ontwerpen met een hoogwaardige architectonische kwaliteit. Het ontwerp omvat een kap, een stationshal en een noodtrappenhuis. De decoratieve elementen en de warme kleuren steken af tegen het sobere beton van de bestaande metrobanen en het perron. De technische ruimten bevinden zich in een gesloten betonnen volume, bekleed met roestvast staal in decoratieve plantmotieven.  De onderste vier meter hiervan is opengewerkt om graffiti en wildplak te ontmoedigen en licht door te laten. De patronen in het hekwerk zorgen overdag voor een lichtspel in de stationshal en ‘s avonds in het donker voor een warme verlichting.

Constructief
De dubbele huid van het station heeft naast een decoratieve ook een constructieve functie. De roltrap en liftkern fungeren als drager van grote delen van het perron en vormen de toegang naar het elf meter hoger liggende perron. De nieuwe massief ogende perronkap rust op relatief slanke kolommen. De onderkant van de perronkap, prominent zichtbaar voor de reizigers die met de roltrap omhooggaan, is felrood geworden. De renovatie naar het ontwerp van bureau MaccreanorLavington is klaar in 2012.

Tekst: Fieke de Groot

Website by HOAX Amsterdam