Museum Van Loon

Adriaan Dortsman, 1672

‘Strakke Stijl’
De twee identieke grachtenpanden hebben sobere vierkante gevels, een kenmerk van de destijds gangbare ‘Strakke Stijl’. Rond de ingangen zijn de panden versierd en op het dak staan beelden die Mars, Vulcanus, Ceres en Minerva voorstellen. Beide gevels zijn nog authentiek, maar achter die van Keizersgracht 674 is in het verleden een nieuw pand opgetrokken.

Van woning naar museum
Het interieur van Keizersgracht 672, dat dateert uit 1752, heeft opvallende stijlkamers en een centraal trappenhuis. Bij de restauratie in 1998 is de opvallende antieke keuken gereconstrueerd. Achterin de barokke tuin staat een tuinhuis met daarachter het koetshuis (Kerkstraat 259). Het tuinhuis heeft een gevel met zuilen en timpaan en wordt gesierd door een borstbeeld van Apollo, geflankeerd door twee beelden in nissen, Silenus en Flora. De eerste bewoner van het dubbele grachtenhuis was de schilder Ferdinand Bol. In 1884 kocht de familie Van Loon het pand en sindsdien staat het bekend als het Huis van Loon. Willem van Loon was een van de oprichters van de Verenigde Oostindische Compagnie. De laatste bewoner was de ‘Dame du Palais’ van Koningin Wilhelmina, die in het huis vele vorstelijke gasten ontving. Tussen 1964 en 1973 werd het huis gerestaureerd om dienst te kunnen doen als museum. Sindsdien staat het grachtenpand bekend als Museum Van Loon.

Website by HOAX Amsterdam