NH Barbizon Palace

G. de Klerk, 1988

De redding van de Zeedijk
De bouw van NH Barbizon Palace vormde in de jaren tachtig van de vorige eeuw een belangrijke aanzet tot het herstel van de verloederde Zeedijk. Door de gemeente en ondernemers aan de Zeedijk werd geprobeerd om de achteruitgang van de straat een halt toe te roepen, onder andere door panden op te kopen, ze te restaureren en als bedrijfsruimtes te verhuren aan bonafide ondernemers.

Negentien monumentale panden
Het project is een goed voorbeeld van stadsvernieuwing met behoud van het stedelijk weefsel. Opvallend is de integratie van oud- en nieuwbouw. Zo vormt aan de Prins Hendrikkade een moderne gevel het gezicht van het hotel, maar hiernaast en hierachter ligt een complex van negentien monumentale panden uit de zestiende en zeventiende eeuw die onderling op ingenieuze wijze met elkaar verbonden zijn. Gezamenlijk bieden ze plek aan 269 kamers. De monumenten, waaronder zich de oudste houten woning van Amsterdam bevindt, zijn gerenoveerd en in volle glorie zichtbaar.

Sint Olofskapel

Een ondergrondse straat verbindt het hotel met de Sint Olofs- of Oudezijdskapel aan de Zeedijk. Deze kapel behoort tot de oudste kerken van Amsterdam. De oorsprong ligt in 1440 toen op deze plek een aan Sint Olof gewijde kapel werd gebouwd. Na diverse toevoegingen werden in 1644 twee kapellen samengevoegd en ontstond een hallenkerk met spitstongewelven op vier zandstenen pijlers. De kapel werd in 1820 door brand beschadigd en in 1966 geheel door brand verwoest. Het bouwwerk werd na meer dan anderhalve eeuw teruggebouwd en in 1993 heropend als congresruimte van het hotel. Er kwam een nieuwe kap met een reconstructie van de tot in de negentiende eeuw aanwezige dakruiter. Ook het sierlijke torentje werd teruggeplaatst.

Website by HOAX Amsterdam