Olympisch Kwartier Laan der Hesperiden

rudy uytenhaak + partners architecten, 2005

Woonblokken met voorzieningen
Het stedenbouwkundig plan van bureau Lafour en Wijk en bureau Ebberink voorziet in een uitbreiding van Berlage’s Amsterdam-Zuid met een buurt gevormd door een zestal stadsblokken. Uitgangspunt voor dit Olympisch Kwartier is de continuering van de architectuur van de Amsterdamse School. De architectonische uitwerking van Uytenhaak beoogt het opnieuw tot leven roepen van de kwaliteiten van de Amsterdamse School met straatwanden vol allure, groots van opzet en plastiek, gedifferentieerd en fantasievol gedetailleerd.

Repeterende beukmaten
Er is gestreefd naar bouwblokken en straten die royaler zijn dan destijds, maar zonder daarbij de dichtheid te veranderen. Door vanuit de hoeken te standaardiseren is een rationalisatie van de woningtypen tot stand gebracht. De zuidgevel toont een gelijkmatig ritme van repeterende beukmaten. Aan de rustige binnenzijde van het bouwblok liggen de slaapkamers en een klein balkon. Aan de meer dynamische stadszijde liggen de woonkamers. Om de stedelijke voorzijde voldoende distinctie te geven zijn de naast de woonkamer gelegen buitenruimten niet als balkon maar als serrekamer uitgevoerd.

Neutrale opzet
De oost-west georiënteerde woningen in het puntvormige blok zijn neutraal van opzet, wat resulteert in een vrije keuze tussen voor of achter wonen. Dit blok heeft bovendien een meer extraverte binnenhof. Naar Amsterdamse traditie staat op het binnenterrein een kinderdagverblijf. In de noordelijke punt van het binnenterrein liggen, verdiept aan een patio, recreatievoorzieningen voor alle bewoners.

Website by HOAX Amsterdam