P+R Zeeburg

Bureau Rowin Petersma, 2005

Meer parkeerplaatsen voor de stad
De parkeercapaciteit in Amsterdam is, met name in de binnenstad en het Oostelijk Havengebied, ontoereikend voor bezoekers, bewoners en bedrijven. De gemeente bestrijdt dit probleem onder meer met de aanleg van tijdelijke parkeervoorzieningen aan de stadsrand, die door openbaar vervoer goed met de stad zijn verbonden. Medio 2005 kwam een dergelijke voorziening gereed op het Zeeburgereiland.

Eenvoudige gebouwtjes
De P+R voorziening op Zeeburg, die uit circa 250 parkeerplaatsen bestaat, is goed bereikbaar vanaf de ring A 10 en heeft met de IJtram een snelle verbinding met de binnenstad per openbaar vervoer. Voor een bescheiden geldbedrag kan hier een dag lang worden geparkeerd. Bij betaling van het parkeergeld ontvangt de klant twee retourkaartjes voor het openbaar vervoer. Ook bussen kunnen van het terrein gebruik maken. Het inrichtingsplan van het terrein en het ontwerp van de eenvoudige gebouwtjes met voorzieningen (een beheerdersruimte en een sanitairgebouwtje voor buschauffeurs) zijn afkomstig van de architect Rowin Petersma. De in het ontwerp verwerkte kunsttoepassingen werden gemaakt door Thomas Elshuis.

Ribben en dozen
Het beheerdersgebouwtje oogt als een stapeling van twee eenvoudige doosvormige structuren van metalen ribben. De vlakken tussen de ribben van de onderste doos zijn gedicht met glazen wanden waardoor een relatief transparante werkruimte voor de beheerder is ontstaan. De bovenste doos is niet afgedicht en geeft uitdrukking aan het provisorische karakter van de voorziening. In dwarse richting zijn tussen de ribben van dit gebouwdeel vier transparante banieren met door Elshuis bewerkte beelden aangebracht.

Website by HOAX Amsterdam