Ramada Hotel – Hotelschool The Hague

ZZDP Architecten, 2012

Kenmerkend kantoorgebouw

In het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw verrees in de noordwestelijke hoek van het Rembrandtpark, net binnen het tracé van de Ring A10, een robuust kantoorgebouw dat sindsdien tot in de verre omtrek fungeert als herkenningspunt. Het ontwerp van het Amsterdamse bureau Zanstra, Gmelig Meyling & de Clerq Zubli, kreeg door zijn massaliteit, het in het oog lopende gebruik van beton en de toepassing van vensterglas met oranje spiegelfolie, een uitstraling die kenmerkend was voor zijn tijd.

Rechthoekige volumes

Het gebouw bestaat uit twee rechthoekige volumes: een hoge toren in negentien lagen op een compact grondplan, naast een laagbouwdeel van drie lagen met een groter ruimtebeslag. De beide delen zijn, onderling haaks verdraaid, geplaatst op een halfverdiepte parkeergarage waarvan het dak werd ontworpen als parkeerdek. De toegang tot de gebouwen bevond zich oorspronkelijk ver weg van de straat, in een op het parkeerdek geplaatste overdekte corridor die de beide volumes verbond.

Van AMRO tot de Hotelschool

Nog tijdens de bouw werd duidelijk dat de toenmalige AMRO-bank de eerste gebruiker van het complex zou worden. Toen die firma vele jaren later het gebouw verliet, namen onder meer het GAK, Pink Roccade en Getronics er hun intrek. Na een periode van leegstand werd het complex onttrokken aan de kantorenmarkt en met medewerking van ZZDP Architecten – nazaat van het bureau dat voor het oorspronkelijke ontwerp tekende – geschikt gemaakt voor nieuw gebruik. In 2012 werd de toren heropend als viersterrenhotel en in de laagbouw vestigde zich Hotelschool The Hague.

Transformatie

Een combinatie van factoren maakte de transformatie van de toren tot hotel aantrekkelijk. Naast de goede bereikbaarheid en ruime parkeergelegenheid waren er vrij indeelbare verdiepingsvloeren. Ook bleek het gevelstramien van 1,85 meter zich uitstekend te lenen voor het maken van hotelkamers van twee en soms drie keer die breedte. In de voormalige kantoortoren werden 446 hotelkamers, acht conferentiezalen en een restaurant ondergebracht. In alle kamers bevinden zich prefab badkamers die als kant-en-klaar eindproduct in het gebouw werden gehesen. Rondom de dubbelhoge plint van de toren is een glazen pui gebouwd met aan de zuidkant een nieuwe entree direct aan de straat. Het kiezelbeton in de gevels daarboven werd gereinigd en alle oranje spiegelruiten werden vervangen door ramen van helder glas, waardoor het gebouw aan vriendelijkheid won.

Auditorium

De laagbouw werd voor de nieuwe gebruiker getransformeerd tot een schoolgebouw met keukens, internaat met 128 dubbele kamers, conciergewoning en een voor het publiek toegankelijk oefenhotel en -restaurant. In één van de oorspronkelijke binnenhoven werd een auditorium gebouwd. Ook hier werden spiegelruiten vervangen, betonnen gevels gereinigd en de toegang van het gebouw werd verlegd naar de zijde van de Jan Evertsenstraat. De oorspronkelijke centrale entree voor beide gebouwdelen kwam te vervallen en de corridor op het parkeerdek kon worden afgebroken.

Geslaagd

Het markante jaren zeventig-kantoor heeft deze ingrijpende herbestemming met glans doorstaan. Zonder iets aan architectonische zeggingskracht te hebben ingeboet, is het een thuis geworden voor nieuw en veelvormig stadsleven, tegen het talud van de Ring West.

Website by HOAX Amsterdam