Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI)

Architectuurstudio Herman Hertzberger, 2006

Verscherpte milieueisen
De rioolwaterzuiveringsinstallatie in het Westelijk Havengebied is gebouwd ter vervanging van twee van de drie bestaande zuiveringen in de stad. Nieuwbouw was nodig omdat de zuiveringscomplexen in Amsterdam Oost en Zuidoost stedenbouwkundig een steeds groter probleem vormden, onder andere vanwege de verscherpte milieueisen. In het nieuwe systeem wordt het afvalwater vanuit de hele stad naar het westen gepompt.

33 gebouwen
Bij het inrichten van het terrein is geprobeerd een zo spannend mogelijke architectonische ervaring voor voorbijgangers te creëren. De installatie telt 33 gebouwen die zijn ondergebracht op een voor- en een achtergebied. Op het achtergebied staan 25 cilindervormige bezinktanks met een diameter van ca 50 meter en een hoogte van 2 tot 15 meter. De tanks staan strak in het gelid, in twee lange rijen parallel aan de Aziëhavenweg. In het voorgebied, op de kopse kant van het terrein, fungeren drie hoge slibgistingstanks en een bedrijfsgebouw direct daarachter als blikvangers van het gebied.

Watergordijnen
Het langgerekte bedrijfsgebouw, waarin kantoren en werkplaatsen zijn opgenomen, is zo transparant mogelijk vormgegeven. Het vijf lagen tellende gebouw heeft een kelder met kleed- en wasruimten voor het personeel. Op de begane grond staan de machines en op de overige verdiepingen bevinden zich het restaurant en de kantoor- en vergaderruimten. Centraal in het gebouw ligt een 20 meter hoge vide waarin verschillende trappen elkaar kruisen. Spectaculair is het watergordijn dat van het dak van de drie tanks naar beneden stroomt en dat ’s avonds van onderen wordt aangelicht.

Website by HOAX Amsterdam