School voor Schipperskinderen

P. L. Marnette, 1925

Speciaal voor schipperskinderen
In het centrum van Amsterdam, in de nabijheid van de haven en het spoor, is in 1925 het schoolgebouw voor schipperskinderen gerealiseerd. Het gebouw is ontworpen in de Amsterdamse School-stijl naar ontwerp van P.L. Marnette, die in deze periode werkzaam is bij de dienst Publieke Werken van Amsterdam. De school, die naast schipperskinderen ook een vakschool is voor varensgezellen, is drie verdiepingen hoog en heeft een rechthoekige plattegrond opgetrokken uit baksteen met afgeronde hoeken. Door deze afgeronde hoeken en door de toegepaste vensters, die decoratief en gevarieerd zijn vormgegeven, oogt de gevel sculpturaal. Sinds 2002 heeft het gebouw de status van rijksmonument.

Noord vs. Zuid
Het schoolgebouw bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevindt zich aan de zuidkant, waar drie klaslokalen per verdieping gesitueerd zijn en de grote ramen in deze zuidgevel zorgen voor transparantie. Het programma van het gebouw is aan de gevelindeling af te lezen. Voor de schippersdochters is een lokaal ingericht als keuken voor kooklessen. Het tweede, noordelijke bouwvolume is iets hoger. Hier bevinden zich het trappenhuis, de gangen, de kantoren en het sanitair. De noordgevel ligt aan de kant van het spoor en is om deze reden veel geslotener van karakter. De kleine vierkante vensters lopen als een spoor over de gevel en geven deze een ritmische onderverdeling. In het gebouw is sinds enkele jaren een centrum voor verslavingszorg gevestigd.

Lieke Haan

Website by HOAX Amsterdam