Silodam

MVRDV, 2002

Strekdam
De Silodam bij de Oude Houthaven is een strekdam die aan het eind van de negentiende eeuw werd aangelegd om er de graansilo Korthals Altes op te bouwen. Het in 2002 opgeleverde woongebouw op het einde van deze dam heet eveneens Silodam. De palen waarop het gebouw rust verwijzen naar het gegeven dat Amsterdam is gebouwd op palen. Tussen de palen, onder het gebouw, zijn steigers getimmerd waaraan bewoners hun boten kunnen aanleggen.

Variabiliteit aan woningtypes
Het gebouw heeft een openbaar panoramabalkon boven het IJ met daaronder ruimte voor een grand-café. Plannen voor een gemeenschappelijk barbecueterras en een crèche in het gebouw zijn gesneuveld wegens bezuinigingen. Het negen verdiepingen hoge gebouw wekt de indruk uit vier verticale delen te bestaan die als het ware aan elkaar zijn geplakt. Het telt 160 woningen in een grote variatie aan woningtypen. Er zijn woningen die zich over één, anderhalf of twee etages uitstrekken in allerlei verschillende hoogtes.

Gemeenschappelijke ruimtes
Het ene type woning is compact, het andere breed en ondiep en weer andere woningen meanderen over de volle diepte van het blok. De woningen liggen steeds per type bij elkaar gegroepeerd rond een gemeenschappelijke interne ontsluitingsruimte. De wanden en vloeren van die ruimtes hebben per blok een verschillende kleur. Elk cluster van woningen heeft ook in het exterieur zijn eigen expressie, doordat elk type een andere gevelbekleding en een andere vensterindeling heeft gekregen.

Website by HOAX Amsterdam