Solaris Eclips & Telepsy kantoorgebouwen

IDEA (Intergrated Diciplines of Engineering and Architecture), 2002

Teleport
De voormalige kantoorgebouwen Solaris Eclips en Telespy zijn onderdeel van het kantorengebied Teleport bij Station Sloterdijk. De gebouwen zijn verschillend vormgegeven maar vormen een geheel door de expressieve, verlichte glassteenkolommen die terugkomen in het exterieur van beide gebouwen. De lichte uitstraling van de gebouwen contrasteert met het donkere massieve uiterlijk van het naastgelegen spoorwegviaduct.

In 1980 wordt dit gebied ontwikkeld als kantorenlocatie, gericht op informatica en telecommunicatie. Het gebied wordt daarom voorzien van een groot aantal moderne voorzieningen. Ligging rondom Station Sloterdijk en nabij de snelwegen de A5 en de A10 zorgt voor een goede bereikbaarheid. Vanaf 2010 is het gebied opnieuw in ontwikkeling en krijgen meerdere kantoorgebouwen, waaronder Solaris Eclips en Telepsy, een andere functie. De gemeente is van plan meer woningen en gebouwen met centrumfuncties, zoals horeca, winkels en scholen te bouwen. Ook het vergroenen van dit gebied staat hoog op de agenda.

Solaris Eclips
Het oorspronkelijke ontwerp van Solaris Eclips bestaat uit twee bouwvolumes die in een L-vorm aan elkaar geschakeld zijn. Het lange volume telt vier bouwlagen en het korte volume langs de Arlandeweg kent er drie. De volumes zijn met elkaar verbonden middels een glazen luchtbrug. De gebouwen zijn geheel uit staal en glas opgebouwd. De gevels bestaan uit strookvensters die worden afgewisseld met horizontale banden van glazen bouwsteenelementen. Hiermee is bereikt dat het licht overdag tot diep in het interieur doordringt, terwijl ’s avonds het gebouw als een grote lantaarn de omgeving verlicht. Het kantoor wordt tussen 2013 en 2017 in opdracht van het Hout- en Meubileringscollege door Ruimtedoorruimte Interieurarchitecten getransformeerd tot schoolgebouw. Hierbij wordt ook een bijgebouw gerealiseerd aan de binnenzijde van de L-vorm.

Telepsy
Het tegenover Solaris Eclips liggende Telespy bestaat uit drie bouwvolumes die door openbare binnenpleinen van elkaar worden gescheiden. De voorste twee gebouwen, gezien vanaf de Arlandaweg, tellen vijf bouwlagen en het achterste bouwvolume telt er vier. Ieder volume heeft een grijze plint met daarboven witte, betonnen gevelelementen met diepliggende ramen. Aan de westzijde heeft elk gebouw een glazen hoekdeel dat één bouwlaag boven het hoofdvolume uitsteekt. Ook aan de oostzijde zijn de gebouwen voorzien van een uitbouw met glazen gevel die één bouwlaag lager is dan het hoofdvolume. Door de tijd heen zijn alle drie de kantoren getransformeerd tot hotel. Hierbij zijn de achterste twee gebouwen aan elkaar gekoppeld door een blokvormig gebouw.

Tekst: Fieke de Groot

Website by HOAX Amsterdam