Solid 11

Tony Fretton, 2011

Zoveel mogelijk flexibiliteit

Een solid is een in principe bestemmingsvrij gebouw, bedoeld om huurders zoveel mogelijk flexibiliteit te geven bij het gebruiken van de ruimte. Wonen, werken of een combinatie van die twee, en ook het in de loop der tijd wijzigen van functies: het moet allemaal mogelijk zijn.

Kraakcultuur

Het idee achter de solid is mede geïnspireerd door de kraakcultuur van de jaren tachtig en negentig. Elke solid moet kunnen worden beschouwd als een kleine stad waarin bewoners en andere gebruikers elkaar gemakkelijk vinden, opdat op een vanzelfsprekende manier sociale gemeenschappen kunnen ontstaan. Het aantal m² waarover per individu of groep wordt beschikt en ook de huurprijs, bepalen de huurders zelf via een online veiling. Stadgenoot blijft eigenaar van het casco en neemt het onderhoud van de buitenkant en de gemeenschappelijke ruimtes voor zijn rekening, de huurders verzorgen de inbouw.

Website by HOAX Amsterdam