Stadsdeelkantoor Zuidoost

ADP architecten, 2006

Iconische trap
Op het Anton de Komplein in Zuidoost is in 2006 het Stadsdeelkantoor Zuidoost gerealiseerd naar ontwerp van ADP Architecten. Op deze locatie komen het centrumgebied van de Amsterdamse Poort, het groene Nelson Mandelapark en de oostelijke woongebieden van de Bijlmer bij elkaar. Een aantal dagen per week staat er op dit plein een markt. Op het laden en lossen van de markkramen na, is het plein autovrij. Het plein wordt gekenmerkt door de trap die het plein in de gehele breedte verbindt met de verhoogde Bijlmerdreef. De trap heeft een hellingbaan zodat het plein vanaf de Bijlmerdreef ook per rolstoel toegankelijk is. Deze trapverbinding heft de strikte scheiding tussen autoweg en voetgangersgebied op. Die scheiding past wel bij het oorspronkelijke stedenbouwkundige plan van de Bijlmermeer, maar de bijbehorende viaducten bleken in praktijk sociaal onveilige ruimtes. De trap past daarom binnen het kader van de transformatie van de Bijlmermeer naar een veiliger en leefbaarder stadsdeel. Daarnaast zorgt de ligging op het zuiden ervoor dat de trap kan dienen als een aangename ontmoetingsplek op een zonnige dag.

Omarming van de trap
Het Stadsdeelkantoor staat op het Anton de Komplein, maar grenst ook aan de hoger gelegen Bijlmerdreef. Het grote niveauverschil was bepalend bij het ontwerp van het gebouw. Het gebouw heeft grotendeels een glazen plint met een rechthoekige witte arcade, die aan de pleinkant meer dan twee keer zo hoog is dan aan de Bijlmerdreef. De trap is doorgetrokken onder de arcade en door de weerspiegeling in de glazen plint lijkt de trap hierdoor nog breder. Boven de glazen plint bestaat het gebouw uit roodbruine bakstenen met een aantal glazen tussenstukken. Het gebouw varieert van drie tot zes verdiepingen. Het hoogste punt van het gebouw ligt op de hoek van de Bijlmerdreef en het plein. Zowel vanaf het plein als vanaf de Bijlmerdreef gezien lopen de verdiepingen in drie “treden” op naar deze hoek, waardoor de trap van het plein lijkt te resoneren in het ontwerp. De gevelhoek aan de kant van de trap is versierd met de drie rode andreaskruisen van het logo van de gemeente Amsterdam, die verwijzen naar het wapen van Amsterdam, en een minimalistische klok. De hoofdentree aan het plein heeft door het gebruik van glas en de beschutting van de arcade een uitnodigend karakter.

Binnenkant
Het gebouw heeft publieke ruimtes, een raadszaal, een vergadercentrum en kantoren. De verschillende sectoren van het stadsdeel hebben een eigen domein in het gebouw en binnen iedere sector zijn er een aantal specifiek verzochte aanvullingen op de werkplekken vormgegeven, zoals spreekkamers, lounge-ruimtes, facultaire units en concentratiewerkplekken. Ook het interieur is ontworpen door ADP Architecten.

Website by HOAX Amsterdam