Superlofts Houthaven

de Architekten Cie., Marc Koehler Architects, 2016

Waar voorheen aan de westzijde van de stad schepen hun boomstammen losten in de haven, ontstaat nu langzaam een nieuwe eilandenwijk. Deze eilandenwijk, de Houthaven, transformeert van een bedrijventerrein naar bijzondere woonbuurt met opvallende architectuur. De Superlofts van Marc Koehler Architects (MKA) zijn hier een treffend voorbeeld van.

Houthaven
De komende jaren zal deze duurzame buurt verrijzen op zeven groene en autoluwe wooneilanden. Er zal plek zijn voor zo’n 2000 woningen en 70 woonboten. Voor de vorming van deze klimaatneutrale wooneilanden wordt het vaste land achter de Spaarndammerdijk deels afgegraven en worden de eilanden verlengd richting het IJ. Het stedenbouwkundig plan van dit dertig hectare tellende gebied komt van Sjoerd Soeters (PP HP). Elk eiland krijgt zijn eigen thematiek en karakter.

Concept Superlofts
De eerste reeks woningen aan de nog uit te graven Houthavenkade zijn zeer divers in architectuur. Drie kavels aan deze kade zijn bebouwd met een door MKA ontwikkeld woonconcept: Superlofts. Deze collectieve gebouwen bestaan uit lofts van zes meter hoog. Als bewoner bepaal je zelf indeling, grootte en ontwerp. Het concept van het stapelen van lofts verzet zich tegen de traditionele woningbouw. Bewoners geven hun woning zelf vorm binnen een vast ruimtelijk en financieel kader.

Kavel 4
Het concept Superlofts blijkt een succes en wordt nu ook door MKA toegepast in Amsterdam Noord, Utrecht en Delft. De derde door MKA bebouwde kavel aan de Houthavenkade draagt de naam Kavel 4. Het gebouw is, net als als de rest van de woningen aan de Houthavenkade, opgedeeld in drieën: laagbouw aan de Houthavenkade met daarachter een middenzone met parkeergarage en daktuinen waarachter hoogbouw verrijst. In Kavel 4 is het concept Superlofts zeer flexibel aangezien lofts zowel in de breedte als hoogte geschakeld kunnen worden. De bewoners zullen in hun klimaatneutrale loft door hun gigantische ramen de Houthaven steeds verder zien groeien.

Website by HOAX Amsterdam