Terraswoningen

KuiperCompagnons, 1994

Terraswoningen aan de Buiksloterbreek

Aan de oostzijde van de Buiksloterbreek staat een zestal blokken met terraswoningen. Vanaf de Kamperfoelieweg staan de blokken in een uitwaaierend patroon opgesteld. Uitgangspunt bij het stedeNbouwkundig plan was een goede connectie met de Buiksloterbreek. Het bestaande talud is harmonieus in het ontwerp geïntegreerd door de trapsgewijze stapeling van de woningen. Dit heeft tot gevolg dat alle woningen over een ruim dakterras beschikken, ieder met een mooi uitzicht op het park. De sociale controle die dit met zich meebrengt komt de veiligheid in het park ten goede.

Driehoekige erkers

Elk blok bestaat uit zeven vierkamerwoningen, waarin de slaapkamers onder de woonkamer en keuken gesitueerd zijn. Opvallend zijn de driehoekige erkers in de zijgevels van de woningen. Ondergronds is plaats gemaakt voor parkeergarages. Overige parkeerplekken zijn aan de ontsluitingsweg, parallel aan de Kamperfoelieweg, gecreëerd.

‘Visgraatwoningen’

Aan de zuidzijde van de Buiksloterbreek bevinden zich de zogenaamde visgraatwoningen. Ook hier is een relatie aangegaan met de omgeving door de bebouwing haaks op de randen van het park te plaatsen. De woningblokken zijn vervolgens ook schuin ten opzichte van elkaar geplaatst, waardoor de visgraatvorm is ontstaan.

Website by HOAX Amsterdam