Tuinstede

Snitker/Borst Architecten, 2011

Grote opgave
De Westelijke Tuinsteden zijn begin eenentwintigste eeuw en in de toekomst onderwerp van een grote vernieuwingsopgave. De Delflandpleinbuurt is al flink onder handen genomen. Voor de Noordstrook Masira hebben Snitker/Borst/Architecten in 2008 een nieuw stedenbouwkundig plan ontwikkeld. In het plan wordt de open stempelverkaveling vervangen door gesloten bouwblokken.

Tuinstede
Het oostelijk gelegen blok, Tuinstede, is ontworpen door bovengenoemd architectenbureau. Hoewel de voor de Westelijke Tuinsteden kenmerkende bebouwing hier verwijderd is, kent het nieuwe U-vormige blok wel enkele karakteristieken van de oorspronkelijke modernistische architectuur. Zo spelen in de nieuwbouw lichtinval en groenvoorzieningen een belangrijke rol. Via balkons en grote ramen worden de woningen van licht voorzien waardoor het blok, ondanks zijn omvang, een weinig massale indruk maakt. Twee poorten bieden toegang tot een grote groene binnentuin waarin een duidelijke scheiding is gemaakt tussen publieke, gemeenschappelijke en private ruimte.

Referentie
In de nieuwe architectuur zit een referentie naar de oorspronkelijke strokenbouw. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen een formele gevel aan de straat en een informele gevel aan de hofzijde: aan beide kanten worden de onderste twee lagen, bestaande uit grondgebonden woningen, gekenmerkt door een zwarte gevelbedekking. De bovenste drie lagen, waarin appartementen zijn ondergebracht, zijn juist voorzien van een contrasterende witte kleur. Zodoende zijn met de realisatie van dit woonblok verschillende kenmerkende elementen van het tuinstedenconcept vertaald naar een nieuwe esthetiek.

Tekst: Fieke de Groot

Website by HOAX Amsterdam