UvA-dek Studentenwoningen

Claus en Kaan Architecten, 2002

UvA campus

In de jaren zestig is op het Roeterseiland een kolossale uitbreiding van de Universiteit van Amsterdam verrezen. Hierbij werd destijds het originele stratenplan doorbroken. Een deel van die gebouwen heeft in 2002 plaats gemaakt voor de bouw van een blok met 61 studentenwoningen met bedrijfsruimten in de plint. Met deze inpassing is de structuur van de oude straatwand van de Sarphatistraat hersteld.

Modern commentaar

Architectonisch verbeeldt het blok een overgang tussen de verschillende bouwstijlen in de omgeving. De sobere regelmaat verwijst naar de zakelijke bouwstijl van de universiteitsgebouwen, terwijl de verspringende ramen een modern commentaar zijn op de frivole versieringen van de negentiende-eeuwse panden.

Individueel en uniform

Ook is een dialoog tussen individualiteit en uniformiteit te herkennen. Zo heeft iedere studentenkamer een diep in de gevel verzonken raam met een opvallende aluminium lijst, maar maken de grote glazen puien aan de straat dat daar sprake is van een groot doorlopend vlak. Met de summiere inrichting en zonwering van de goedkope woningen wordt bereikt dat zij naar buiten toe een zekere mate van uniformiteit uitstralen.

Cyril Witte

Website by HOAX Amsterdam