VOC Cour

MVRDV, 2009

Herontwikkeling Westerdokseiland
Direct ten noordwesten van het Centraal Station is het voormalig rangeerterrein Westerdokseiland, naar een ontwerp van OD 205 Architectuur, herontwikkeld tot een wijk met hoge bewoningsdichtheid (175 woningen per hectare).

Voor het hele Westerdokseiland geldt dat de nieuwbouw er zowel zijn consistentie als zijn dynamiek ontleent aan een aantal regels die voor alle bouwblokken gelden (dichtheid, bouwhoogte, materiaal en een hovenstructuur). Het VOC Cour is vooral interessant omdat hier de mogelijkheden van het stedenbouwkundig plan op een andere manier worden geïnterpreteerd dan in de overige blokken. Waar elders bijvoorbeeld sprake is van een serie van drie binnenhoven of, zoals in de punt, van een geheel gesloten volume, is VOC Cour het enige bouwblok waarin een ononderbroken binnenhof alle bouwdelen verbindt. Het gevarieerde beeld aan de buitenzijde van het blok wordt aan de binnenkant herhaald.

‘Stapeling van dekken’
Binnen het VOC Cour neemt het bouwdeel van MVRDV op zijn beurt een uitzonderingspositie in. Ten eerste heeft dit bureau maar één gebouw gerealiseerd; alle andere architecten (Jeroen Schipper Architecten, Bosch Architects en Art Zaaijer) hebben op meer plaatsen in het blok gebouwd. Ten tweede heeft MVRDV zich in extreme mate laten inspireren door de sfeer van de haven en consequent een ‘stapeling van dekken’ voor ogen gehad. Om die reden is hun creatie het enige bouwdeel op het hele eiland waarin geen baksteen is verwerkt.

Hoogbouw in binnenhof
Het gebouw ligt met zijn korte zijde en een entree met poortwoningen aan het Westerdok, de hoogbouw is ver de binnenhof ingeschoven. Het idee van de scheepsdekken wordt versterkt met rondom doorlopende balkons waarvan de diepte varieert. De glazen puien daarachter zijn volledig te openen waardoor de scheiding tussen binnen en buiten geheel kan worden weggenomen.

Website by HOAX Amsterdam