Vrijmanseind (blok 64)

LOOS ARCHITECTS, 2011

Afwijkende kavel

Het meest oostelijk gelegen deel van de wijk IJburg, Haveneiland Oost, kenmerkt zich door een strak stedenbouwkundig grid waar de rechthoekige kavels zijn ingevuld met grote bouwblokken. De geometrie van kavel 64 wijkt daarvan af en is leidend geweest voor het ontwerp van het wooncomplex Vrijmanseind.

Expressief gevelbeeld

Doordat de oostzijde van het bouwvolume trapsgewijs de diagonale kustlijn van het eiland volgt, is een expressief gevelbeeld ontstaan wat versterkt wordt door de ritmiek van de op wisselende hoogte geplaatste balkons. De grote glazen puien bieden niet alleen prachtig zicht op het water maar geven deze zijde van het blok, samen met het glimmende aluminium van de borstweringen, een fonkelend karakter. De overige drie gevelzijden zijn neutraler uitgevoerd. De verdiepingshoge ramen met bruine aluminium kozijnen, afgewisseld met smalle gevelstroken van lichtglanzend baksteen, resulteren in een streepjescode-patroon dat beantwoordt aan de welstandseis de gevel verticaal te ordenen. De bouwhoogte loopt naar de punt van de kavel op en markeert het einde van het bouwblok en IJburg. In het hogere volume zijn de meergezinswoningen geplaatst, de eengezinswoningen zijn aansluitend hierop in een slingerbeweging rondom een binnentuin gegroepeerd.

Weids uitzicht

Door een inventieve indeling zijn alle 45 woningen twee- of driezijdig georiënteerd. In tegenstelling tot de verticale lijnen van de buitengevels zijn de binnengevels horizontaal van opzet. De gevelbekleding van geel en groen gekleurde glasplaten geeft de galerijen een vrolijke ambiance. Veel aandacht is geschonken aan de buitenruimtes om het gevoel van ‘buiten zijn’ en vrij uitzicht ‘op het uiterste puntje van IJburg’ te versterken.

Website by HOAX Amsterdam