Warmteoverdrachtstation

cepezed, 1999

Energievoorziening
Het rechthoekige gebouw bevindt zich in de grootstedelijke periferie, in de nabijheid van een verkeersknooppunt. Cepezed kreeg de opdracht om de behuizing te ontwerpen van een warmtewisselaar die vrijgekomen restwarmte bij de koeling van elektriciteitscentrales overdraagt aan de stadsverwarming.

Opaal enkel glas
De opdracht was eenvoudig; het gebouw zou alleen wind en water moeten weren. Het bureau maakte een ontwerp waarbij de bekleding van opaal, enkel glas direct op de achterliggende staalconstructie werd aangebracht. De toepassing van enkel glas was mogelijk doordat de wisselaar zelf zoveel warmte produceert dat isolatie niet nodig is.

Lichtgevend object
Het aardige van het gebouw schuilt in het contrast tussen de verschijning ervan bij dag en bij nacht. Overdag is het gebouw een abstract, onopvallend object en reflecteert het de omgeving en de lucht. ’s Avonds, wanneer andere gebouwen dichtgaan en duister worden, licht het gebouw juist op doordat het aan de binnenzijde wordt verlicht. Voor voorbijgangers worden de silhouetten van het buizenstelsel zichtbaar als schaduwen op de glazen wand. Het ontwerp van Cepezed toont aan dat van tijd tot tijd de ‘spirit’ opduikt om van dit soort gesloten, ontoegankelijke gebouwen iets bijzonders te maken.

Website by HOAX Amsterdam