Werkplaats Steigereiland

Group A, 2011

Proeftuin voor architectuur

IJburg is een nieuwe stadswijk, gebouwd op een reeks speciaal hiervoor aangelegde eilanden in het IJmeer. Het meest westelijk gelegen eiland, het Steigereiland, geldt als een proeftuin voor architectonische en stedenbouwkundige concepten. Deze zijn uitgewerkt in afzonderlijke buurten. Het overgrote deel van de ruimte op het Steigereiland is in de vorm van vrije kavels uitgegeven aan particuliere opdrachtgevers. Een aan de westrand gelegen strook is bestemd voor bedrijven. De bedrijfsgebouwen profiteren hier van een zichtlocatie en dienen tevens als barrière voor het snelweggeluid van de nabijgelegen A10.

Zakelijk collectief opdrachtgeverschap

Het bedrijfsverzamelgebouw op nummer 13-31 is het resultaat van zogenaamd zakelijk collectief opdrachtgeverschap. ‘Maatschap Steigereiland 101d’ werd opgericht door vier opdrachtgevers, waarvan er twee de uiteindelijke gebruikers van het pand zijn. Met het oog op de functie van het gebouw ‘een assemblagewerkplaats waar simulatoren en hightech bewegingssystemen worden ontwikkeld en getest’ ontwierp GROUP A een trillingvrije constructie. Het solide betonnen gebouw kent enorme open ruimtes, die flexibel in te vullen zijn als productieplaats, showroom, opslag of kantoor. De buitenkant is geheel opgetrokken in roestbruin Cortenstaal afgewisseld met doorzichtige materialen als polycarbonaat en glas. De noordelijke gevel alsook die aan de waterzijde kenmerken zich door de grote glazen puien. Aan de straatkant is een spannende opening gecreëerd in de overwegend gesloten gevel. Deze gevelopening, waarin een trap ligt verscholen, stijgt naar de eerste verdieping waar zij vrijwel de volle lengte van het pand bestrijkt. Door het weglaten van het dak op deze plek valt direct daglicht van bovenaf op de galerij en ontstaat een spannende buitenruimte.

Website by HOAX Amsterdam