Westbeat

Studioninedots, 2020

Westbeat, gelegen aan het kruispunt van de Cornelis Lelylaan met de Delflandlaan, rijst als een zandkasteel boven de A10 uit. Het gebouw vormt fysiek als ‘sprong over de ring’ de overbrugging tussen de wijken Oud-West en Nieuw-West. Studioninedots heeft een gebouw ontworpen met als kern een Super Space op de begane grond voor flexibel gebruik en publieke ruimte. Deze meet 65 bij 50 meter en is 8,5 meter hoog. Met zijn publieke functies moet het gebouw ook een sociale verbinder zijn.

Hoge bogen

In het bouwblok is ruimte voor 150 startersappartementen, die gesitueerd zijn rond een collectieve binnentuin. Een constructie van 86 bogen creëert een aaneenschakeling van ruimten, terwijl het vloeroppervlak vrij is gebleven, zodat het in de toekomst mogelijk wordt de ruimte een andere functie toe te kennen. Dit netwerk van ruimten kan flexibel worden ingezet voor divers en collectief gebruik. De variatie in boogvormen en de hoogteverschillen in de vloeren resulteren in een verscheidenheid aan open en intiemere plekken. Daarnaast overbruggen de bogen de constructie tussen enerzijds de grote overspanningen in de parkeerkelder en anderzijds de 150 woningen die boven de superruimte verrijzen Naast de woningen en parkeergarage bevat het programma werkruimten, een podium en horeca. De bogen in de gevel zijn zo groot dat steeds te zien is wat er binnen gebeurt.

WanderVoids

Studioninedots constateert dat te veel plekken in de overvolle stad zijn voorgeprogrammeerd en te specifiek zijn ingericht voor een beperkte doelgroep. Vrije ruimten zijn belangrijk en ziet het architectenbureau als een maatschappelijk relevante opgave. In Westbeat beantwoordt de superruimte aan het door haar ontwikkelde concept WanderVoids als ‘publieke ruimte zonder vooropgestelde functie’ en kan zo fungeren als verbinder tussen bewoners, bezoekers, werknemers en ondernemers. Er is ruimte voor kunst en cultuur, en tegelijkertijd beschutting voor mensen die in rust willen werken. Westbeat is hiermee een aanwinst voor de buurt en kan wellicht – qua ontwerpoplossing – een voorbeeld zijn voor plekken elders in de stad.

Duurzaamheid

De elementen licht en geluid vormden de basis voor het ontwerp van Westbeat: de hoge, groene gevel fungeert ook als geluidsbuffer, terwijl de buiten- en gedeelde ruimten zich aan de zonnige kant van het gebouw bevinden. Het mixed-use gebouw heeft een zeer lage EPC-norm van -0,05.  Om dit voor elkaar te krijgen is een duurzaam energieconcept gekozen met een WKO-installatie en met PV-panelen gevulde daken. De gevels zijn goed geïsoleerd en voorzien van tripple beglazing.

Website by HOAX Amsterdam