Woningen Dapperbuurt

Hans van Heeswijk Architecten, 1995

Woningen afgewerkt als kantoren
Dit woningbouwplan omvat drie blokken dicht bij elkaar in de Dapperbuurt. Twee daarvan zijn hoekbebouwingen aan de Commelinstraat, de derde is een tussenblok in de Von Zesenstraat. Van Heeswijk heeft in dit project geprobeerd de woningen af te werken als kantoren. Hij koos voor woningbouw met eenzelfde wijze van construeren en eenzelfde verschijningsvorm in gebouwonderdelen, detaillering en materiaalgebruik als in de utiliteitsbouw.

Kleurrijke typografie
Ook is getracht de karakteristieken van de Amsterdamse architectuur over te nemen. Die wordt gekenmerkt door het gesloten bouwblok, het onderscheid tussen onder- en bovenbouw, en voor- en zijgevels, en door een min-of-meer vlakke voorgevel en een sterke verticale articulatie die in de regel is gebaseerd op de breedte van de bouwkavels. De drie blokken zijn uniform aangepakt maar hebben elk een eigen karakter. Zo gaan de diverse woningtypen alle schuil achter strakke gevels en worden de blokfragmenten overal gekoppeld door transparante grijze liften en trappenhuizen. Een terugkerend element is ook het ronde balkon met een hekwerk van geperforeerd staal. De grijze, met plaatmateriaal beklede gevels zijn versierd met kleurige tekens naar ontwerp van R. Oxenaar en teksten van de Nederlandse schrijvers J.C. Bloem en Nescio.

Website by HOAX Amsterdam