Woningen Elandsstraat

Bastiaan Jongerius Architecten, 2011

Zelfbouw

Op zoek naar mogelijkheden om met het gezin in de binnenstad te blijven wonen, besloten drie bevriende stellen in 2004 de krachten te bundelen en zelf een bouwopdracht te verlenen. Het oog viel op een perceel tussen Elands- en Lijnbaansstraat.

CPO

Om een openbare aanbesteding te omzeilen, verkocht de gemeente Amsterdam het perceel inclusief vervuilde grond en nog te slopen bebouwing. Het bood ruimte voor zes wooneenheden, zodat zich nog drie gezinnen konden aansluiten, waarna de zes huishoudens zich verenigden in een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). De grond werd opgesplitst in zes appartementsrechten, die alle ook een zesde deel van de gezamenlijke binnentuin omvatten. Het ontwerpproces was een intensief traject van heel veel vergaderen, verantwoordelijkheden structureren en kosten monitoren. Architect en bewoner Bastiaan Jongerius ontwierp een plan waarbij het perceel aan de randen is bebouwd en daarbinnen een alleen voor de bewoners toegankelijke hof ontstaat.

Nieuw leven

Aan de Elandsstraat liggen twee panden die zorgvuldig zijn opgenomen in het bestaande gevelbeeld, waarbij het huis op nummer 133 zich kenmerkt door de ruimhartige toepassing van glas en hout. Het daarnaast gelegen pand, dat onderdak biedt aan een boven- en een benedenwoning (nummers 135 en 137), is voorzien van een hardstenen gevel. Achter de deur, met daarboven de namen van alle kinderen die in het complex wonen, bevindt zich de steeg naar de binnentuin. Hieraan liggen drie paviljoen-achtige woningen, die met houten trappen zijn te bereiken. De voordeuren en geveltuintjes van deze woningen liggen in de Lijnbaansstraat. Dit doodlopende smalle straatje is met de komst van de woningen nieuw leven ingeblazen.

Website by HOAX Amsterdam