Woningen Geinwijk

VenhoevenCS, 1998

Vernieuwing Bijlmermeer
Begin jaren negentig werd door de gemeenteraad van Amsterdam een plan aangenomen voor de vernieuwing van de Bijlmermeer. Deze grootschalige wijk die vanaf het eind van de jaren zestig ten zuidoosten van Amsterdam werd gebouwd, wordt gekarakteriseerd door hoogbouwflats temidden van autoloze groengebieden.

Gedifferentieerd wonen
De vernieuwing van de Bijlmermeer bestaat vooral uit de sloop van een aantal flats en het realiseren van eengezinswoningen in laagbouw. Een belangrijk uitgangspunt hierbij vormt gedifferentieerd wonen. Het project van Venhoeven speelt hierop in en bevat woningen in vijftien verschillende woningtypen in alle financieringscategorieen en seniorenflats voor Antilliaanse ouderen. De woningen zijn vrij in te delen. Elementen als vides, extra voordeuren en schuiframen op straatniveau dragen bij aan de flexibiliteit van de woning.

Contrast met de hoogbouwflats
Het door Venhoeven ontworpen woonbuurtje bestaat uit stroken laagbouw met twee hogere bouwblokken aan de randen. De gevels van de begane grondlaag zijn bekleed met donkergrijs metselwerk, die van de verdiepingen met liggende planken cederhout en aluminium. De horizontaliteit en de abstractie die dit gevelbeeld oplevert leggen een verband met de hoogbouwflats. De koppen van de stroken worden benadrukt met uitstekende volumes. Door het ontbreken van borstweringen en de zeer smalle kozijnen vormt het gevelvlak hier als het ware een groot raam. Daardoor ontleent het vlak zijn expressie aan het interieur en neemt het vooral bij dichte gordijnen de gedaante aan van een abstract schilderij.

Website by HOAX Amsterdam