Woningen Hoofdweg

H.Th. Wijdeveld, WVAU architecten, 1927

Plan West
De woningen aan de Hoofdweg maken deel uit van de in totaal zesduizend woningen die gerealiseerd zijn in Plan West. Deze woningen kwamen tot stand op initiatief van een bouwondernemer. Daarbij werden standaardplattegronden gehanteerd en een uniforme betonnen draagconstructie. Variatie werd aangebracht in de gevels, die werden ontworpen door verschillende architecten. Gebruik van baksteen was daarbij voorgeschreven.

Amsterdamse School
Wijdeveld, redacteur bij het tijdschrift Wendingen, was één van de ingehuurde architecten. Voor de Hoofdweg ontwierp hij woonblokken met gelijke gevels voor beide zijden van de straat. Hij bouwde de gevels op uit drie delen, die ieder over de hele gevellengte doorlopen. Door deze opbouw ligt het accent meer op de woonblokken dan op de individuele woning en de horizontale richting benadrukt. De gevelvlakken voor de eerste en tweede etage worden gevormd door vlakke, bakstenen wanden met vensters op regelmatige afstand van elkaar. Voor de woningen op de derde etage staan ononderbroken rijen vensters. Verticale vlakken bedekt met dakpannen bekronen de gevels. De uiteinden van de vlakken krullen met een ronding naar binnen toe. In het onderste geveldeel komen de afzonderlijke woningen meer tot uitdrukking dan in de rest van de gevels. Wijdeveld accentueerde de entrees naar de woningen met naar voren stekende verticale muurdammen. Deze doorbreken in de begane grondlaag de horizontale richting van de gevel.

Renovatie
In het Wijdeveldblok startte in 2009 een ingrijpende renovatie. Uit de gedeeltelijke samenvoeging van 55 sociale huurwoningen ontstonden 34 sociale huurwoningen, 12 markthuurwoningen en bedrijfsruimten.

Website by HOAX Amsterdam