Woningen Java-eiland

Cruz y Ortiz arquitectos,, 1996

Stedenbouwkundig plan Soeters
Binnen het stedenbouwkundig plan van Sjoerd Soeters voor het Java-eiland ontwierp het Spaanse architectenbureau Cruz en Ortiz negen woongebouwen. De gebouwen zijn verspreid over vier van de vijf ‘kamers’ waar het eiland in is verdeeld. De hoge woongebouwen aan de kades omsluiten openbare ‘binnenkamers’ waarin tuinen, pleintjes, en steeds twee lagere losstaande woonblokken zijn opgenomen die met hun rug tegen de bebouwing aan de grachten staan. Cruz en Ortiz ontwierpen twee van deze losstaande gebouwen met eengezinswoningen. Ook ontwierpen ze zes woongebouwen aan de kades, uitgaande van een basisontwerp dat overal gebruik maakt van geprefabriceerde gevelelementen van oranje baksteen met een minimale voegdikte, gecombineerd met houten sandwichpanelen. De glasopeningen en loggia’s zijn als doorgaande horizontale stroken in het gevelvlak gesneden.

Architectonische rustpunten op Javaeiland
Door de eenheid in de gevelindeling en het terughoudende kleur- en materiaalgebruik onderscheiden deze gebouwen zich als rustpunten tussen de naburige bonte gevelarchitectuur. De inwendige indeling van de gebouwen is daarentegen steeds anders: er zijn indelingen met twee-, drie-, en vierkamerwoningen in verschillende woningtypen.

Website by HOAX Amsterdam